Podpořte rozvoj pohanství v České republice

Pohanské skupiny, organizace a projekty, jmenovitě Stezky pohanství, Mezinárodní Pohanská Federace a Civitas Boihaemum Nova Roma si dovolují Vám přestavit projekt, jehož cílem je založení pohanské náboženské společnosti v souladu se zákonem č. 3/2002 Sb. o církvích a náboženských společnostech.

Pohanská náboženská společnost s prozatimním neutrálním názvem Sdružení pohanských společenství, bude bojovat o maximální volnost a svobodu svých členů přesně v souladu s duchem pohanství. K tomuto vznikají stanovy náboženské společnosti, které budou tuto volnost garantovat.

Dle zákona o církvích je krom předložení stanov dále potřeba získat podporu tří set občanů České republiky. Naším úkolem je tedy seznámit Vás s tímto projektem a požádat Vás o vaši podporu. Věříme, že čas dozrál a české pohanství je připravené na tento přirozený krok.